Kategórie
Farníček

Veľkonočná nedeľa – doplňovačka

Ježišovo vzkriesenie

Doplň správne slová do viet a obrázok vyfarbi!

Ježišovo mŕtve telo zabalili do plátna a položili do __________. Na druhý deň ráno išla k hrobu __________ Magdaléna. Videla, že veľký __________, ktorý zakrýval vchod do hrobu, je odvalený. Bežala za Petrom a Jánom. Tí pribehli k hrobu, vstúpili dovnútra, ale uvideli tam ležať len plátna. Mária Magdaléna stála pred hrobom a plakala. Zbadala Ježiša, ale nespoznala ho. Ježiš ju oslovil: „Mária!“ a ona zvolala: „__________!“ Mária Magdaléna šla za učeníkmi a oznámila im: „Videla som __________!“

Vaše odpovede a kresby mi pošlite na e-mailovú adresu farnicek.dl@gmail.com najneskôr do soboty 17.4.2021 do 12:00. A nezabudnite napísať svoje meno, priezvisko a adresu. Meno výhercu sa dozviete na nedeľnej sv. omši.

Ďakujem za fotky vašich výtvorov – Ježiša na oslíkovi. Čoskoro ich budete vidieť aj v galérii na stránke Farníčka.

Ella
Anna