Kategórie
Oznamy

Usmernenia k individuálnej duchovnej starostlivosti

Kostoly bude možné od štvrtka 1. apríla 2021 navštíviť „za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti.“

Kostol v našej farnosti bude otvorený 1.4. (štvrtok) od 14:00 do 17:00 hod. Do kostola môžete vstúpiť hlavným vchodom a vychádzať zadným vchodom.

Individuálne spovedanie je možné len po telefonickom dohodnutí (0950 205 265).

Pozorne si prečítajte podmienky, ktoré musia byť splnené pri individuálnej duchovnej starostlivosti:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210331061