Nižná

Kostol Štefana Kráľa

Kostol v roku 1682 postavený na mieste bývalej kaplnky Adamom Onorym, umiestnený je pri cintoríne v areáli parku.

Sv. Štefan Uhorský, kráľ975 – 15.8.1038

Zvonica

Zvonica postavená v roku 1788, pôvodne s tromi zvonmi, rekviráciou kostolných zvonov zachovaný len jeden zvon s nápisom „Tyrnaviae 1762 Matheus Orfandl, S. Stephane ora pro Nobis“ v preklade “ V Trnave 1762 Matej Orfandl, sv. Štefan, oroduj za nás“.

Kríž pri kaplnke pri ceste z Nižnej do Veľkých Kostolian

Kríž s nápisom „Na česť a chválu – božiu dali vystaviť Blanárik – Štefan a Mária – 1891“.

Kríž s Pannou Máriou

Kamenný kríž z roku 1808 povyše mlyna pri ceste. Socha smeruje do Dechtíc alebo na Dobrú Vodu, tam tamojší sochári tvorili podobné súsošia. Nápis na kríži je:“Tuto stavbu dal vistavit ke cti a chvale Panu Bohu Hulman Jan v roku 1808″.

Kríž z roku 1863

Kamenný kríž z roku 1863 sa nachádza na cintoríne.

Kaplnka – Božia muka

Kaplnka s okrúhlym výklenkom na sošku Panny Márie na hornom konci dediny.

Socha Panny Márie

Socha Panny Márie s nápisom: „SOCHA NA DREVENOM STĹPE S OBETIVANLIVOSTI OBČANOV NIŽNANSKYCH ROKU 1897 KAMENNOU NAHRADENA, B.P. MARIA LURDSKA ORODUJ ZA OBEC NIŽNANSKU“.