Sviatosť pomazania chorých

Pokiaľ má pokrstený človek vážnu chorobu alebo primeraný vek, má možnosť prijať sviatosť pomazania chorých.

Ak máte v rodine pokrsteného človeka v nebezpečenstve smrti, kontaktujte nás (tel. 0950 205 265). Po dohode príde kňaz udeliť sviatosť pomazania chorých a ak je možné, aj sviatosť zmierenia a sv. prijímanie.