Užitočné informácie

Odkazy

Liturgický kalendár

Kán. 1246
§ 1
Nedeľu, v ktorej sa slávi veľkonočné tajomstvo, podľa apoštolskej tradície treba zachovávať v celej Cirkvi ako prvopočiatočný prikázaný sviatok. Takisto sa musia zachovávať dni Narodenia nášho Pána Ježiša Krista, Zjavenia, Nanebovstúpenia a Najsvätejšieho tela a krvi Kristovej, Svätej Bohorodičky Márie, jej Nepoškvrneného počatia a Nanebovzatia, svätého Jozefa, svätých apoštolov Petra a Pavla a napokon Všetkých Svätých.
§ 2
Konferencia biskupov však po predchádzajúcom schválení Apoštolskej stolice môže niektoré z prikázaných sviatokv zrušiť alebo preložiť na nedeľu.

Kán. 1247
V nedeľu a v iné prikázané sviatky sú veriaci povinní zúčastniť sa na omši, okrem toho sa majú zdržiavať takých prác a činností, ktoré prekážajú vo vzdávaní kultu Bohu, v radosti, vlastnej dňu Pána, alebo povinnému duševnému a telesnému oddychu.

Kán. 1248
§ 1
Prikázaniu zúčastniť sa na omši zadosťučiní, kto je prítomný na omši, kdekoľvek sa slávi v katolíckom obrade buď v sám sviatočný deň, alebo večer predchádzajúceho dňa.

Prikázané sviatky na Slovensku

 1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. januára
 2. Zjavenie Pána – 6. januára
 3. Nanebovstúpenie Pána – (pohyblivý, 13.5.2021)
 4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – (pohyblivý, 3.6.2021)
 5. Sv. Petra a Pavla, apoštolov – 29. júna
 6. Nanebovzatie Panny Márie – 15. augusta
 7. Všetkých svätých – 1. novembra
 8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. decembra
 9. Narodenie Pána – 25. decembra

Neprikázané sviatky na Slovensku

 1. Obetovanie Pána – 2. februára
 2. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – 19. marca
 3. Veľkonočný pondelok – (pohyblivý, 5.4.2021)
 4. Zvestovanie Pána – 25. marca
 5. Turíčny pondelok – (pohyblivý, 24.5.2021)
 6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – (pohyblivý, 11.6.2021)
 7. Sv. Cyrila a Metoda – 5. júla
 8. Narodenie Panny Márie – 8. septembra
 9. Sedembolestnej Panny Márie – 15. septembra
 10. Sv. Štefana, prvého mučeníka – 26. decembra