Úvodná stránka

Počas súčasných obmedzení sú nedeľné sv. omše vysielané na farskej Facebookovej* stránke.

*Nie je potrebné konto na Facebooku ani nainštalovaná aplikácia.

Boh nás žiada hľadieť na život tak, ako naň pozerá on, ktorý vidí vždy v každom z nás nezničiteľný zárodok krásy. Uprostred hriechu vidí deti, ktoré treba pozdvihnúť, uprostred smrti vidí bratov a sestry, ktorých treba vzkriesiť, uprostred zúfalstva srdcia, ktoré treba potešiť. Neboj sa teda! Pán miluje tento tvoj život, aj keď máš strach hľadieť naň a vziať ho do rúk. Na Veľkú noc ti ukazuje, ako ho miluje, až tak, že všetkým v ňom prešiel, že zakúsil súženie, opustenosť, smrť a podsvetie, aby odtiaľ víťazne vyšiel a povedal ti: „Nie si sám, dôveruj vo mňa!“ Ježiš je odborníkom v premieňaní našich smrtí na život, našich nárekov na tanec (porov. Ž 30, 12). S ním môžeme aj my vykonať Paschu, čiže prechod – prechod od uzavretosti k spoločenstvu, od bezútešnosti k úteche, od strachu k dôvere. Nezostaňme v strachu hľadieť do zeme. Hľaďme na vzkrieseného Ježiša. Jeho pohľad nám vlieva nádej, pretože nám hovorí, že sme vždy milovaní a že napriek všetkému, čo by sme mohli povyvádzať, jeho láska sa nemení. Toto je tá životná istota, ktorá nepodlieha zjednávaniu: jeho láska sa nemení. Pýtajme sa – kam hľadím v živote? Pozorujem hrobové priestory, alebo hľadám Živého?

Pápež František


Rok sv. Jozefa

Všetci môžu objaviť vo sv. Jozefovi – mužovi, ktorý nepozorovane prechádza okolo, mužovi bežného, nenápadného a skrytého života – orodovníka, oporu a sprievodcu v ťažkých chvíľach. Svätý Jozef nám pripomína, že všetci tí, čo sú zdanlivo skrytí alebo sú „v tieni“, môžu v dejinách spásy zohrávať nenahraditeľnú úlohu.

Buď pozdravený ochranca Vykupiteľa a ženích Panny Márie. Tebe Boh zveril svojho Syna; v teba Mária vložila svoju dôveru; s tebou sa Kristus stal mužom. Ó, blažený Jozef, ukáž, že si aj naším otcom a veď nás po ceste života. Vypros nám milosť, milosrdenstvo a odvahu a ochráň nás pred každým zlom.
Amen.

Pápež František


Jedného dňa​ ​uprostred zimy stretol Martin v bráne mesta nahého žobráka. Akonáhle uvidel, že tento úbožiak nadarmo prosí a nikto sa do dobrých skutkov príliš nehrnie, pochopil bohabojný muž, že ho musí sám zachrániť.

I vytasil meč a rozťal svoj oblek na dve polovice. Jednu daroval žobrákovi a do druhej sa znovu obliekol.

Nasledujúcu noc mal Martin sen. Zjavil sa mu Kristus zahalený do plášťa, do ktorého Martin obliekol bedára.

Sulpicius Severus: ​Život svätého Martina

Viac o sv. Martinovi z Tours

Farský kostol v Dolnom Lopašove je zasvätený svätému Martinovi. On je naším patrónom. On sa za nás prihovára u Pána o ochranu a pomoc. Patrí k našej identite. Prostredníctvom jeho života môžeme dobre spoznať a prehĺbiť si identitu našej miestnej Cirkvi.