Dolný Lopašov

Dominantou obce je rímskokatolícky kostol s patrocíniom sv. Martina, biskupa, z roku 1667 nachádzajúci sa v jej strede. Kostol sv. Martina bol postavený ako súčasť sídliska už začiatkom 12. storočia. V staršej dobe sa okolo neho rozprestieral cintorín. Sú tu zachované detaily náhrobkov v štýle „zľudoveného baroka“ z produkcie kamenárskych dielní na Dobrej Vode. Súčasný renesančný kostol bol postavený v roku 1667 a ohradený opevnením, do ktorého boli zamurované fragmenty sôch. Pri kostole, v rozľahlej záhrade, stojí budova fary zrekonštruovaná v rokoch 2000 – 2001. Významnou kultúrnou pamiatkou je kaplnka na miestnom cintoríne pochádzajúca z roku 1703.

Z histórie sa dozvedáme, že odtiaľto pochádzajú, alebo tu žili, viaceré známe osobnosti, ako napríklad kňazi – intelektuáli Juraj Klimo (bol biskupom), Pavol Jedlička, Ferdinand Šándorfi a Ferdinand Mondok, čo malo pre rozvoj obce po všetkých stránkach veľký význam.

Súčasným správcom farnosti je vdp. Ján Mozoľa.

Zoznam predchodcov – kňazov, ktorí pôsobili v Dolnom Lopašove, je umiestnený vo vstupnej časti kostola. Dolnolopašovskou filiálkou je farnosť Nižná.

Zoznam kňazov pôsobiacich vo farnosti

OdDoMenoFunkcia
1601 sp. – – – – Mossóczy, Paulus farár
1613 sp. – – – – Organista, Paulus farár
1625 sp. – – – – Gueth, Jakub farár
1634 a 1647 sp. – – Tapolcsányi (alebo Nagytapolcsányi), Thomas farár
1663 apr. 1. 1667 máj – Fugatius, Juraj farár
1667 máj 7. 1676 – – Horváth, Andrej (1644-1714) farár
1676 – – 1679 – – Jančovič, Ján (Krakovany, 1674) farár
1679 okt. 12. 1682 – – Pudmericzky (alebo Pudmericzay), Paulus farár
1682 mar. 13. 1684 – – neznámy kňaz farár
1684 aug. 31. 1690 – – Jančo, Jakub farár
1690 apr. 7.1 1705 – – Skerlecz, Franciscus farár
1705 apr. 9. 1715 – – Ďurkovič, Martin (Naháč, 1634) farár
1715 apr. 15. 1720 – – Jurkovich, Michal Ignác farár
1720 júl 6. +1737 apr. 19. Valentovics, Michael farár
1737 apr. 28. 1743 sept. 1. Gogolák, Ján farár
1743 sept. 6. +1749 nov. 2. Kmoško, Imrich farár
1749 nov. 13. 1751 apr. 29. Psurnovszky, Martinus farár
1752 jún 8. 1760 – – Tamássy, Samuel Franciscus farár
1758 jan. 2. 1765 apr. 20. Urbanovszky, Josephus farár
1765 apr. 25. +1776 feb. 4. Gajda, František farár
1776 feb. 10. 1801 máj – Mihalovics, Stephanus farár
1801 – – +1806 okt. 24. Mierka, Martinus farár
1806 – – 1836 mar. 25. Budiač, Juraj farár
1836 máj – 1853 mar. 29. Jedlička, Juraj (1774-1865) farár
1853 máj 3. 1891 – – Spáda, Joannes farár
1891 jún – – – – Sándorfi, Ferdinandus farár
1938 – – 1952 – – Chrenko, Štefan správca farnosti
1952 – – 1957 – – Horvát, Ľubor farár
1957 – – 1996 – – Mráz, Alojz, SDB správca farnosti
1996 – –1998 – –Miroslav Kováčzastupujúci kaplán
1998 – –1998 – –Miroslav Bederkazastupujúci kaplán
1998 – –1999 – –Jozef Markovičzastupujúci kaplán
1999 – –1999 – –Peter Mlynkazastupujúci farár (Chtelnica)
1999 – –2003 – –Elemír Tassarizastupujúci farár (Chtelnica)
2003 – –2019 – –Marián Gáboríkfarár
2019 – –2019 – –Peter Juhászastupujúci kaplán
2019 – –2019 – –Rastislav Nitranzastupujúci farár (Chtelnica)
2020 jan. 12020 – –Ján Poláksprávca farnosti
2020 – –Ján Mozoľasprávca farnosti