Kategórie
Farníček

Kvetná nedeľa – tvorivá dielňa

Na Kvetnú nedeľu si pripomíname deň, keď Ježiš prišiel do Jeruzalema a ľudia ho vítali a oslavovali, kládli pred neho svoje plášte a zelené ratolesti. Tiež si ale pripomíname, že čoskoro na to sa začalo jeho veľké utrpenie – bol zatknutý a ukrižovaný.

Kvetnou nedeľou sa začína Svätý týždeň, čiže posledný týždeň pred Veľkou nocou, kedy si pripomíname, čo všetko sa stalo pred Ježišovým zmŕtvychvstaním. Niektoré dni tohto týždňa majú aj svoje špeciálne meno – Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota.

Vyrobte si Pána Ježiša, ako prichádza na oslíkovi do Jeruzalema, a plášte, ktoré mu ľudia kládli poď nohy na znak úcty. Svoje výtvory si môžete vyfarbiť, ako chcete.

Pomôcky:

  • vytlačená šablóna Ježiša, oslíka a plášťov (najlepšie na tvrdšom papieri; kto nemá, postačí aj obyčajný papier),
  • ceruzky, pastelky, fixky,
  • lepidlo,
  • nožnice,
  • 3 drevené kolíky na prádlo.

Postup:
Obrázky si najprv vyfarbíme, potom vystrihneme. Predný a zadný diel oslíka zlepíme spolu a vytvoríme nohy z kolíkov. Dvojice plášťov tiež tvoria predný a zadný diel. Na tretí kolík nalepíme z jednej strany Ježiša spredu a z druhej strany kolíka Ježiša zozadu – tak, aby kolík nikde nevytŕčal. Obe časti vystretej Ježišovej ruky môžeme ešte zlepiť spolu. Keď lepidlo zaschne, môžeme Ježiša posadiť (pricvaknúť kolíkom) na oslíka.

Šablóny si môžete tiež vystrihnúť, prilepiť na papier a domaľovať ľudí a okolie.

Vaše výtvory mi odfoťte a pošlite na e-mailovú adresu farnicek.dl@gmail.com najneskôr do soboty 3.4.2021 do 12:00. A nezabudnite napísať svoje meno, priezvisko a adresu. Meno výhercu sa dozviete na nedeľnej sv. omši.

Správna odpoveď z minulého týždňa:
JOZEF UROBIL, AKO MU PRIKÁZAL PÁNOV ANJEL.