Modlitba k sv. Martinovi za farnosť

Svätý Martin, ty si ešte ako katechumen vo svojej veľkodušnej láske zaodel polovicou plášťa samého Ježiša, ktorého si spoznal v chudobnom žobrákovi a ten ťa za to chválil pred anjelmi v nebi. Rozprestri plášť nebeskej ochrany a dobroty na farské spoločenstvo, ktoré ťa vzýva ako svojho patróna a orodovníka, nebeského priateľa a vzor kresťanského života.

Slávny svätý Martin, ty si sa utiahol k mníšskemu životu, obnov našu lásku k Bohu, aby sme poslúchali Boha ako jeho synovia a dcéry. Vypros nám milosť, aby naša modlitba bola živá, chvála radostná a prosba plná nádeje. Pomôž nám byť vernými evanjeliu, často a ochotne prijímať sviatosti kresťanského života.

Svätý Martin, ty si bol mocným a odvážnym biskupom, navštevoval si svoje spoločenstvá v pokore a miernosti Dobrého pastiera. Vzbudzoval si povolania a zakladal kláštory. Evanjelizoval si vidiecky ľud, bránil si slabých a utláčaných, chudobných a trpiacich. Šíril si pravú vieru, hľadal si pokoj a jednotu sŕdc. Vypros nám milosť, aby sme ťa nasledovali ako si ty napodobnil Krista, a tak si sa stal dokonalý a milosrdný ako Otec.

Slávny svätý Martin, ty si svojimi modlitbami a svojou vierou vyprosil od Boha mimoriadne zázraky a v bohatej miere Božieho Ducha si oplýval súcitom a pomocou voči tým, ktorí sa obracali na teba. Pozri teraz z neba na naše potreby. Zahrň pomocou a útechou našu farskú rodinu a vypros nám dobrá, o ktoré ťa pokorne prosíme. Skrze Krista nášho Pána.

Amen.